středa 20. června 2018

Je nás víc

Letošní zima byla obtížná. Malča si zranila spěnku a schází ji Bělka. Museli jsme zimu přečkat v otevřené stáji. Ale občas k nám začala docházet kočka, tak přece jen byla nějaká společnost. Malka ji však odháněla.

Jednoho dne koncem dubna se tady někde narodilo kotě, malinké a slepé:


Pár dní jej tady pod lávkou krmila, ale jak přišly deště, zmizela někam i s ním. Teprve po pár týdnech jsem docela náhodou zjistil, že přečkávají dobře ukryti nahoře v přístřešku za stájí. Na pár dní se pak zabydleli v původní stáji.

Po dalším týdnu kotě už vidí, ale je velice nemotorné. Učí se všelijak proplétat tím labyrintem věcí a harampádí. Umí už vylézt na práh a pořád se učí dalším kouskům.


Našlo si místečko na seně u Malky. A ta jej kupodivu strpí.


Kočka právě ulovila myš. Pomáhá Malému poznávat nová místa současně ho učí lovit.


Malce už společnost koček nevadí, naopak opatrně uždibuje seno, aby Malého nepřišlápla. Ale ten na ni též dává pozor :-)


Od té doby jsou tu s námi. Je nás víc. Všichni se navzájem učíme. Vítej léto!


Vzpomínám na Bělunku. Čhomolungma - Bohyně Matka Země. Tobě vše podléhá. Děkuji Ti za všechny vzácné chvilky života a obětuji trošku mléka.
středa 20. prosince 2017

PF 2018Škoda. Malka se mi nevešla celá do obrázku...tak jej doplňuji o jednu filmovou melodii :-)
                                                               

Text melodie je z filmu Arizona Dream:

THIS IS A FILM
(Emir Kusturica / Goran Bregovic)

This is a film about a man and a fish.
This is a film about dramatic relationship between a man and a fish.
The man stands between life and death.
The man thinks,
The horse thinks,
The sheep thinks,
The cow thinks,
The dog thinks.
The fish doesn't think.
The fish is mute.
Expressionless.
The fish doesn't think,
Because the fish knows
Everything.


Co Ty na to, oslíku?
Ty také víš všechno ... Tvé uši se dotýkají hvězd i našeho Pána Stvořitele  :-)


S poděkováním za všechny vzácné chvíle života

zdravím všechny známé i neznámé lidičky
a připojuji se s přáním pěkných vánoc,
pevného zdraví, hodně radosti, štěstí a pohody do nového roku.


středa 21. června 2017

Bělunka odešla

náhle v úterý 30. května k večeru z našeho světa. Byl jsem ji na chvilku u lesa nakosit zeleného podrostu a přinést kytici oblíbených mladých větviček, když Malka hlasitě oznámila její skon. Chovala se do poslední chvíle pořád stejně, všechno ji chutnalo, ale po letošní zimě rychle chřadla a ubývalo ji sil.

Na naši poslední společné vycházce začátkem dubna na oblíbenou Konvičkovou louku již musela cestou několikrát odpočívat. Její zažívací ústrojí nebylo schopno zpracovat všechnu narůstající jarní potravu a zajistit dostatek životní energie.


Bylo to možno pozorovat i na průběhu její celoživotní produkce mléka. Poslední nepatrné oddojení jsme měli 4. května večer.


Nebyl to jen nějaký obyčejný pracovní úkon. Během času se z této více či méně pravidelně se opakující činnosti vytvořila chvilka příjemného odpočinku, klidu, jistoty, harmonie, bezpečí, sounáležitosti.

Bělunko, děkuji za krásný kousek života, který jsme spolu v radosti a svobodě prožili, též za mír a pokoj v umírání. Buď s Pánem Bohem, ať je Ti země lehká a prosím o věčný mír, svobodu, světlo a štěstí při nekonečné pouti vesmírem v koloběhu života a smrti.