čtvrtek 30. září 2010

20. září

se pro mne stalo významným datem z několika důvodů:

Poprvé se podařilo zapřáhnout Malku do právě dokončeného vozíku. A tento zápřah je již plně funkční, tzn, že Malča táhne opravdický náklad a dokážeme s ním různě manévrovat. Samozřejmě celý postroj je pořád ještě ve vývoji, všechno je zatím jen dočasně připevněno provázky a ne zcela přesně na svém místě. Ale jezdíme a Malča to s kopce brzdí. Udělali jsme si jen malé kolečko kolem domu a kousek po silnici. Malče se to líbí tak, že se cvhílema bez pobízení dává do klusu. Věřím, že se nám akční radius brzy zvětší a že se postupně vypracujeme.

V tento den bylo v New Yorku v rámci 65. Valného shromáždění OSN zahájeno jednání OSN na vysoké úrovni k Rozvojovým cílům tisíciletí – tzv. MDGs summit. MDGs summit má za cíl zhodnotit pokrok při plnění Miléniové deklarace o Rozvojových cílech tisíciletí. Miléniovou deklaraci podepsalo před deseti lety 192 členských států OSN (vč. ČR) a 23 mezinárodních organizací. Organizace Jóga v denním životě byla jednou z nich, a letos se onoho jednání poprvé zúčastnil i její zástupce. MDGs summit představuje nejdůležitější politickou událost tohoto roku, týkající se rozvojové agendy současného světa.

Jako jeden z nejambicióznějších plánů současnosti je MDGs definován v osmi konkrétních a závazných cílech. Do roku 2015 má podle nich být ve světě snížen počet chudých a hladovějících a celkově výrazně zlepšeny životní podmínky stamilionů lidí živořících pod hranicí extrémní chudoby. Zajištěno má být alespoň základní vzdělání pro všechny, zlepšena zdravotní péče zejména o matky a děti, přístup k pitné vodě, zajištěna má být základní sanitace, ochrana životního prostředí a další.

Organizace Jóga v denním životě má úzkou návaznost na většinu oněch cílů a samotný fakt účasti na tak významné události to dokládá. Jedna z dalších velkých osobností současnosti - Jeho svatost Dalajláma v tento den vystoupil v maďarském parlamentu a později měl veřejnou přednášku pro několik desítek tisíc posluchačů o duchovním rozměru našeho života a základních lidských kvalitách dobra, laskavosti, soucitu a péče.

Pro mne osobně je to vše velkým povzbuzením a inspirací při tom, jak být nějak prospěšný v té "škole Malého stromu", o níž jsem se již dříve zmínil. Děkuji!